Myopie bij kinderen

Wat is myopie of bijziendheid?
Myopie of bijziendheid is een afwijking van het oog waarbij een bril of lenzen met min-sterkte nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit zorgt voor een onscherp beeld. Een verlengde oogbol (een grotere as-lengte) is op zich niet zo’n probleem, zolang deze maar niet te ver doorgroeit. Hoe meer min-sterkte er gecorrigeerd moet worden, hoe langer het oog is. Een heel lange oogbol (>25 millimeter) kan op latere leeftijd problemen geven. Myopie neemt onder de bevolking in rap tempo toe: van alle zestigers is een kwart bijziend, van de veertigers een derde en van de twintigers de helft. Op 13-jarige leeftijd is nu al een kwart bijziend.

Wat is de oorzaak van myopie?
Bijziendheid is deels erfelijk bepaald. Maar het is niet zo dat ieder kind met bijziende ouders ook bijziend wordt. Leefstijl draagt bij aan de ontwikkeling van myopie. Veel lezen (maar ook veel tijd achter beeldschermen, zoals computer of smartphone) hebben invloed op de (lengte) groei van de ogen.

Behandeling myopie
Helaas bestaat er geen wondermiddel tegen bijziendheid, maar er zijn wel mogelijkheden voor het remmen van de lengtegroei van de oogbol. De groei van het kinderoog vindt plaats tot een leeftijd ongeveer 20 jaar, dus tot die tijd kan er invloed uitgeoefend worden op de aslengte-groei. Dit kan onder andere door het aanpassen van de levensstijl en het toepassen van de 20-20-2 regel:
• Wanneer je 20 minuten dichtbij hebt gekeken;
• Moet je 20 seconden even wegkijken;
• En niet vergeten om per dag minimaal 2 uur naar buiten te gaan.
Veel buitenlicht, ook wanneer het bewolkt is of regent remt de lengtegroei van het oog. Buitenlicht zorgt voor het vrijkomen van dopamine in het netvlies, wat uiteindelijk de lengtegroei van de oogbol vertraagt.

Druppels, lenzen of een bril?
Voor kinderen met toenemende bijziendheid zijn er momenteel verschillende behandelingen om de aslengte-groei te remmen. Dit kan door middel van oogdruppels, speciale contactlenzen of een bril. Hieronder lichten we een aantal van deze opties verder toe. Er is echter geen behandelmethode om myopie te voorkomen.

Atropine oogdruppels
Atropine oogdruppels worden van oudsher in de oogheelkunde gebruikt. Deze oogdruppels verwijden de pupil en leggen de spieren stil die de ooglens boller maken om dichtbij te kunnen zien (het zogeheten accommoderen). De laatste jaren wordt atropine ook gebruikt om toenemende myopie te remmen. Deze druppels worden voorgeschreven door de oogarts. Atropine-druppels bestaan in verschillende concentraties. Hogere doses atropine hebben waarschijnlijk een sterker remmend effect op de groei van het oog, maar een hogere concentratie geeft ook meer bijwerkingen.

Contactlenzen
Speciale contactlenzen kunnen het brandpunt van de invallende lichtstralen corrigeren, zodat op het hele netvlies een scherp beeld valt. Dit kan de abnormale groei van de oogbol vertragen.
Er zijn op dit moment twee type lenzen beschikbaar:
Orthokeratologie (Ortho-K) ‘Nachtlenzen’
Deze contactlenzen werken als een soort beugel voor het oog. De speciale vorm van de lens maakt het hoornvlies ’s nachts, tijdens de slaap, heel subtiel iets platter. Dit corrigeert de oogfout waardoor overdag zonder lenzen in de verte scherp kan worden gezien. Oogartsen in Nederland raden Ortho-K (nacht) lenzen af bij kinderen onder de 12 jaar.
Zachte Multifocaal/Dual Focus lenzen
Deze lenzen worden gedurende de dag gedragen en bevatten speciale ringen die invloed uitoefenen op de ooggroei. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat het zicht scherp is. Deze lenzen kunnen voor de behandeling van myopie vanaf het 8ste levensjaar worden gebruikt.

Bij de behandeling met speciale contactlenzen is hygiëne van groot belang om infecties te voorkomen. Het is daarom belangrijk de instructies nauwgezet op te volgen en de ogen regelmatig te laten controleren.

Bril
Speciaal ontworpen brillenglazen zijn de nieuwste optie om de aslengte-groei van het oog te remmen. Bij deze glazen zorgt het centrale deel voor een scherp beeld. Het perifere deel van het glas bevat heel veel kleine plus-lensjes die vertragingssignalen geven vóór het netvlies die de groei van het oog controleren. Een combinatie van atropine druppels, speciale contactlenzen en/of bril is tevens mogelijk.

Afspraak maken?
Eerste oogonderzoek inclusief oogmeting en aslengtemeting door onze optometrist bij kinderen (vanaf 8 jaar) is gratis. Indien u hiervoor een afspraak wilt maken kunt u ons bereiken op 070-3461681 of info@hofstede-optiek.nl