Disclaimer

Hofstede Optiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de websites van Hofstede Optiek.

Hofstede Optiek behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.

Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Hofstede Optiek in het bijzonder, behoudt Hofstede Optiek zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

Hofstede Optiek is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de websites van Hofstede Optiek beschikbaar is.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op de websites van Hofstede Optiek.

De informatie op de pagina’s van Hofstede Optiek behoort toe aan Hofstede Optiek en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van Hofstede Optiek gebruikt worden.


Hofstede Optics accepts no responsibility for the content of the information on the websites of Hofstede Optics.

Hofstede Optics therefore reserves the right to apply changes of form and text to information provided by third parties within reasonable and fair constraints.

If the information offered by third parties or the information already published is contrary to the interests of Internet users in general and that of Hofstede Optics in particular, Hofstede Optics retains the right to refuse and / or remove such conflicting information from its systems without giving any reason.

Hofstede Optics is not liable for any direct or indirect damages howsoever arising, which may result in loss of data or income, through the use of information which is available on the websites of Hofstede Optics.

No rights can be derived from the information provided on the websites of Hofstede Optics.

The information on the Hofstede Optics pages belongs to Hofstede Optics and should therefore NOT be used without the express permission of Hofstede Optics.